''Al meer dan 100 jaar
een begrip in de sloop & asbest''

I. Deegen & Zoon BV is een aannemersbedrijf van sloop-, grond- en asbestsaneringswerk, waarbij kwaliteit, veiligheid en milieu voorop staan. De essentie van het slopen is verschoven naar een milieuvriendelijker proces. Veel aandacht wordt besteed aan het gescheiden afvoeren van het sloopmateriaal, waarbij recycling voorop staat. Er wordt in veel gevallen ook gesproken over het ‘selectief’ slopen van een object. Alle vrijkomende materialen worden gesorteerd en afgevoerd naar erkende verwerkers. Ons (familie) bedrijf bestaat al meer dan 100 jaar en gaat van vader op zoon. 

 
 
 
 

CONTACT

 

Vragen?

Voor samenwerkingen, vragen en/of offertes kunt u ook altijd bellen naar 020-4031642 of stuur een mail via onderstaand contactformulier.

Hoofdkantoor

De Dollard 30 b

1454 AV

Watergang

info@deegen.nl

Tel: 020-4031642

Vacatures

Werken bij I.Deegen en Zn?

Mail dan je C.V. naar:

verkoop@deegen.nl

SLOOPWERKEN

TOTAALSLOOP

Deegen verzorgt totaalsloop met de zekerheid van kwaliteit. Van kleine bouwwerken tot complete woonwijken zowel laag- als hoogbouw, flats en scholen. Om een efficiënte  werkwijze te bereiken hebben wij geïnvesteerd in de nieuwste machines. Wij bieden een totaalpakket aan, dat bestaat uit het aanvragen van de benodigde asbestinventarisaties, omgevingsvergunningen, BLVC-plannen en WIOR-vergunningen. Hierna stellen wij een procesinventarisatie op en wordt het werk stipt conform uitgevoerd.

RENOVATIESLOOP

Op het gebied van sloopwerken variëren onze werkzaamheden van renovatiesloop tot totaalsloop, van kleine bouwwerken tot complete woonwijken met zowel laag- als hoogbouw. Is het pand gesloopt, de funderingen verwijderd en zijn de afvalstoffen afgevoerd dan wordt de werkplek geëgaliseerd. Daarna wordt het werk opgeleverd aan de opdrachtgever waarbij deze de draaiboeken, stortbonnen etc. krijgt overhandigd.

ASBESTSANERING

ASBESTSANERING

Deegen voert asbestsaneringen uit in opdracht van o.a. overheden, corporaties en particulieren conform de certificeringsnorm SC530. Asbest is een gevaarlijke stof voor de volksgezondheid. Het verwijderen daarvan is dan ook een zorgvuldig disciplinair proces. Kenmerkend voor alle soorten is de vezelachtige structuur van het materiaal. Het stof van asbest bestaat uit scherpe, dunne en relatief lange vezels. Bij inademing zetten ze zich gemakkelijk vast in de longen en veroorzaken daardoor longziektes en kanker.

BODEMSANERING

BODEMSANERING

Ons bedrijf voert regelmatig conventionele bodemsaneringen uit ten behoeve van bouwputten en funderingsherstel. Dit gebeurt volgens een helder stappenplan. Het proces begint met grondonderzoek door een onafhankelijk onderzoeksbureau om de verontreiniging precies in kaart te brengen. Vervolgens stellen we, zo nodig met milieukundige begeleiding door een gespecialiseerde instelling, een saneringsplan en saneringsdraaiboek samen. De verontreinigde grond ontgraven we, met inachtneming van de noodzakelijke veiligheids- en gezondheidsmaatregelen. De verontreinigde grond wordt naar een erkende reiniger of, indien het niet anders kan, stortplaats gebracht. De put wordt afgedekt met een laag schoon zand voorzien van een certificaat. De put wordt vervolgens op hoogte gebracht en geëgaliseerd.

© 2019 I.Deegen & Zn

  • Facebook - grijze cirkel
  • LinkedIn - grijze cirkel
  • Instagram - grijze cirkel