top of page

Grondwerken

Grondwerken
grondsanering_edited.jpg
IMG_0239_edited.jpg

Ons bedrijf voert regelmatig conventionele bodemsaneringen uit ten behoeve van bouwputten en funderingsherstel. Dit gebeurt volgens een helder stappenplan.

Het proces begint met grondonderzoek door een onafhankelijk onderzoeksbureau om de verontreiniging precies in kaart te brengen. Vervolgens stellen we - zo nodig met milieukundige begeleiding door een gespecialiseerde instelling - een saneringsplan en saneringsdraaiboek samen. De verontreinigde grond ontgraven we, met inachtneming van de noodzakelijke veiligheids- en gezondheidsmaatregelen. De verontreinigde grond wordt naar een erkende reiniger of, indien het niet anders kan, stortplaats gebracht. De put wordt afgedekt met een laag schoon zand voorzien van een certificaat. Vervolgens wordt de put op hoogte gebracht en geëgaliseerd.

bottom of page