top of page

De firma Deegen heeft al jaren een grote focus op het gebied van duurzaamheid. Continu worden onze processen onder de loep genomen om te kijken hoe wij onze voetprint kunnen minimaliseren en kunnen toewerken naar de doelstelling van een geheel circulaire economie in 2050.

 

Duurzaamheid binnen I. Deegen en Zoon B.V.

  • Wij zijn o.a. in het bezit van de BRL-SVMS-007 certificaat. De BRL SVMS-007 is de certificatieregeling voor professionele sloopaannemers waarbij zorgvuldige werkvoorbereiding en een veilige en milieukundig verantwoorde uitvoering centraal staan.

  • Reeds vele jaren scheiden wij materialen voor hergebruik zoals  o.a. hout, houten vloerdelen, balken, tapijttegels en andere materialen. In het sloopplan wordt duidelijk gemaakt hoe afvalstromen dienen te worden afgevoerd. 

  • In 2020 zijn wij verhuisd naar een nieuwe locatie. Ons nieuwe bedrijfspand is grotendeels opgebouwd uit materialen welke wij hebben veiliggesteld uit onze projecten en zo een tweede leven hebben gekregen.

  • Wij zijn momenteel de mogelijkheden van zonnepanelen op ons dak aan het onderzoeken waarbij wij in onze eigen energievoorziening kunnen voorzien en het overschot aan geproduceerde energie kunnen terug leveren aan het netwerk. Met eigen zonnepanelen hopen wij rond de 150t co2 uitstoot te besparen wat neer komt op het planten van tegen de 6.800 bomen.

  • Wat betreft ons wagen- en machinepark wordt ook gekeken bij benodigde vervanging/uitbreiding of er een duurzaam alternatief beschikbaar is. Zo hebben wij een elektrische slooprobot aangeschaft en zijn 2 van onze nieuwste kranen hybride. Ook kunnen sinds enkele maanden onze medewerkers indien mogelijk naar projecten in Amsterdam op onze elektrische scooters en rijdt ons wagenpark op blauwe diesel, wat volledig wordt gemaakt uit hernieuwbare en duurzame grondstoffen, zoals plantaardig afvalolie. 

  • In januari 2021 hebben wij een partnershipsovereenkomst getekend met Insert Marktplaats, een marktplaats om o.a. hergebruik van grondstoffen en (bouw) materialen te stimuleren.

  • Wij zijn aan het onderzoeken hoe de verwerking van onze afvalstromen nog meer geoptimaliseerd kan worden ten behoeve van de circulaire economie. Het is hierbij ons streven om per materiaalstroom zo hoog mogelijk op de R-ladder van circulariteit te eindigen.

  • Binnen onze organisatiestructuur is een nieuwe functie gecreëerd (Manager Commercie & Circulariteit) om onze circulaire ambitie een nog grotere impuls te geven.

  • Wij nemen deel aan de pilot “Verificatieregeling Circulair Sloopproject”.  Deze pilot is een initiatief vanuit Stichting Veilig en Milieukundig Slopen om circulair slopen te stimuleren, waarbij extra focus ligt op sloopplan, scheidingsplan en stoffen/materialen verantwoording. Dit wordt tevens getoetst door een extern certificeringsbedrijf. Wij hebben een marktplaats gelanceerd om de geoogste materialen uit onze projecten een tweede leven te geven. Om een overzicht te krijgen van het huidige aanbod van herbruikbare materialen en producten uit onze projecten, bezoek www.alleshergebruiken.nl

Duurzaamheid & Circulair Slopen
Elektrische%20scooters_edited.jpg
bottom of page