top of page

Certificering

VCA** is gericht op de directe beheersing van Veiligheid, Gezondheid en Milieu tijdens de uitvoering van werkzaamheden op de werkvloer. Alsmede op de VGM-structuur onder andere VGM-beleid, VGM-organisatie en verbetermanagement.

Het procescertificaat asbest verwijdering is het certificaat dat een bedrijf nodig heeft om asbest te mogen verwijderen. Het wordt gehaald door een driejaarlijkse cursus te volgen waar het correct verwijderen van asbest centraal staat, maar waar ook beschreven wordt wat er gedaan moet worden als er per ongeluk asbestvezels vrij zijn gekomen.

De ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. De organisatie ISO staat in voor het opstellen en beheren van duizenden verschillende normen. De meeste hiervan zijn productgericht, maar enkele normen slaan op generieke managementsystemen.

BRL SIKB 7000.png

BRL SVMS-007 is een beoordelingsrichtlijn voor veilig en milieukundig slopen welke wordt beheerd door Stichting Veilig & Milieukundig Slopen. De BRL SVMS-007 bevat eisen op het gebied van veilig en milieukundig slopen, maar ook milieuwetgeving en Arbowetgeving zijn er in verwerkt.

BRL SIKB 7000 is bedoeld voor alle bedrijven die zich bezighouden met de uitvoering van (water)bodemsaneringen en ingrepen in de (water)bodem.

bottom of page