SLOOPWERKEN

 
karel%20straat%202%20_edited.jpg
TOTAALSLOOP

Deegen verzorgt totaalsloop met de zekerheid van kwaliteit. Van kleine bouwwerken tot complete woonwijken zowel laag- als hoogbouw, flats en scholen. Om een efficiënte  werkwijze te bereiken hebben wij geïnvesteerd in de nieuwste machines. Wij bieden een totaalpakket aan, dat bestaat uit het aanvragen van de benodigde asbestinventarisaties, omgevingsvergunningen, BLVC-plannen en WIOR-vergunningen. Hierna stellen wij een procesinventarisatie op en wordt het werk stipt conform uitgevoerd.

Grondwerken%20deegen%20_edited.jpg
RENOVATIESLOOP

Op het gebied van sloopwerken variëren onze werkzaamheden van renovatiesloop tot totaalsloop, van kleine bouwwerken tot complete woonwijken met zowel laag- als hoogbouw. Is het pand gesloopt, de funderingen verwijderd en zijn de afvalstoffen afgevoerd dan wordt de werkplek geëgaliseerd. Daarna wordt het werk opgeleverd aan de opdrachtgever waarbij deze de draaiboeken, stortbonnen etc. krijgt overhandigd.