Asbestwerken

Asbest is een gevaarlijke stof voor de volksgezondheid. Het verwijderen daarvan is dan ook een zorgvuldig disciplinair proces, dat een vorm heeft aangenomen waarin geen plaats is voor traditionele patronen en procedures.

Asbest is een verzamelnaam voor een aantal natuurlijke mineralen. Het woord ‘Asbestos’ betekent ‘onvergankelijk’ en ‘onverwoestbaar’. Asbest heeft van nature een aantal eigenschappen zoals: slijtvastheid; brandwerend; isolerend vermogen en chemische resistentie. Om deze redenen is asbest in het verleden op grote schaal toegepast.

Kenmerkend voor alle soorten is de vezelachtige structuur van het materiaal. Het stof van asbest bestaat uit scherpe, dunne en relatief lange vezels. Bij inademing zetten ze zich gemakkelijk vast in de longen en veroorzaken daardoor longziektes en kanker.

Een asbestsaneringsproject kent diverse fasen:

  1. Opstellen van een saneringsrapport door een onafhankelijk bureau, SC-530 gecertificeerd. Wij kunnen behulpzaam zijn bij het zoeken van een onderzoeksbureau.
  2. Opstellen van een saneringswerkplan; na bezichtiging van het saneringsobject en aan de hand van het saneringsrapport stellen wij het saneringswerkplan op.
  3. Asbestsaneringswerkzaamheden; bij de werkzaamheden moet verplicht een sloopvergunning worden aangevraagd, dit kunnen wij ook eventueel aanvragen. Minimaal zeven dagen voor aanvang van de werkzaamheden worden alle betreffende instanties door ons geïnformeerd. De werkzaamheden mogen uitsluitend uitgevoerd worden onder leiding van een DTA-er. Het diploma van de asbestwerkers en het werkplan moeten op de werkplek aanwezig zijn. Verder moet er een registratie zijn van de aard van de blootstelling van asbestwerkers, en een registratie van de toegepaste ademhalingsbescherming.
  4. Eindrapportage; na voltooiing van de asbestwerkzaamheden ontvangt u een eindrapportage met een kopie van de vrijgave meting, in geval van een containment, en een kopie van de stortbonnen. Het dossier met daarin o.a. een asbestblootstellingregister van alle personen die tijdens hun werkzaamheden zijn blootgesteld aan asbestconcentraties moet voor belanghebbenden minimaal 40 jaar worden bewaard.