Bodemsanering aan de Middenweg 43-47 Amsterdam

Door te werken met een kraan in samenwerking met een shovel wordt er zo spoedig mogelijk gewerkt aan de bodemsanering. Door het creëren van een helling kan de shovel de grond gemakkelijk en veilig naar de bak brengen. De bakken met grond zullen afgevoerd worden naar een erkende reiniger.

Totaalsloop woonblok AQ10 Indische Buurt

Er wordt tijdens dit project samengewerkt met de Alliantie. Het woonblok AQ10 ligt aan de Molukkenstraat in Amsterdam. Er dienen 142 woningen gesloopt te worden om zo plaats te maken voor een geheel nieuw wooncomplex van de Alliantie.

 

Zuidelijke Wandelweg 30 Amsterdam

De start van het project geschiede op 27 februari 2017. Hierbij een impressie over het project van wederom een totaalsloop van een school. Allereerst moest het aanwezige asbest gesaneerd worden. Na het saneren van al het asbest is er gestart met de sloop van de voormalige school aan de Zuidelijke Wandelweg. Inmiddels is het project afgerond en is er niks meer van de school overgebleven

   .    

Terugblik sloop Spuistraat Amsterdam

Spuistraat

Een terugblik op de sloop aan de Spuistraat in Amsterdam. Dit project in de binnenstad van Amsterdam heeft 14 maanden geduurd. Het project liep van eind maart 2015 tot aan december 2016. Een blok van een tiental huizen diende gesloopt te worden. Dit was deels totaalsloop maar niet het hele blok moest met de grond gelijk gemaakt worden. Het was een samenspel van totaalsloop en renovatiesloop wat langs elkaar gecoördineerd werd. Na veel inzet en uren werk is het project zeer succesvol afgerond.

Renovatiesloop hotelketen Novotel

In oktober 2016 zijn we van start gegaan met het amoveren van de kamers in het Novotel hotelketen. Dit project heeft betrekking tot een renovatiesloop van in totaal 232 hotelkamers.

 

Video werkzaamheden Spaklerweg

In 2016 hebben wij in samenwerking met 11 Shots Media een video gemaakt van de werkzaamheden aan de Spaklerweg in Amsterdam. Deze video geeft van start tot aan de oplevering een fantastisch overzicht van wat er allemaal bij een groot project te kijken komt.

Spoedklus Nieuwe Prinsengracht

Afgelopen november 2016 hebben we een spoedklus aan de Nieuwe Prinsengracht in Amsterdam afgerond. De voorgevels van het pand moesten vlot opgevangen worden vanwege instortingsgevaar. Na een aantal weken, een paar 100 meter balk en een heleboel schroeven is de voorgevel met succes opgevangen.